Arbeidsmarkt en diversiteit in zorgsector: nut of noodzaak?

Binnen de zorgsector zal als gevolg van de vergrijzende bevolking, de toenemende vraag naar flexibele inzet van medewerkers groter worden. In dit project is onderzocht hoe zorgaanbieders zich op de arbeidsmarkt wijkgericht kunnen positioneren. Daarbij moeten zorgaanbieders zich positioneren als een aantrekkelijke werkgever in vergelijking met andere werkgevers. Er moest  nagedacht worden hoe medewerkers met een recent migrantenverleden gemotiveerd kunnen worden om een baan te zoeken binnen de zorgsector.

Resultaat

  1. Een concrete bijdrage leveren aan de verhoging van de arbeidsparticipatie van diverse medewerkers in de zorgsector;
  2. Matchen van buurtgerichte vraag en aanbod tussen zorginstellingen en diverse medewerkers;
  3. Omslag in denken over diversiteit als strategisch instrument voor resultaatgericht personeelsbeleid;
  4. Verder buurtgericht verbinden van de zorgsector met migrantennetwerken en vice versa;
  5. Handvatten aanreiken die betrekking hebben op arbeidsmarktbeleid en diverse medewerkers.

Uitvoerende partij

Mexit

Dit project is gesubsidieerd door Ymere

springstof marketing