Bezoek Minister Lodewijk Asscher

Zijne excellentie de Vice-Premier en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher heeft een bezoek gebracht aan Garage Notweg in Amsterdam. Dit bezoek was in het kader van de Participatieverklaring waarin de spelregels en waarden van de Nederlandse samenleving in grote lijnen staan beschreven. Deze verklaring wordt ondertekend door nieuwkomers in Nederland die hiermee verklaren dat zij een actieve bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving.

Vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie worden specifiek benoemd in deze verklaring. Na een inleiding door Harro Hoogerwerf, Manager Educatie bij de Gemeentelijke dienst Werk en Inkomen (DWI), volgde Lodewijk Asscher samen met deelnemers in het traject Taal- en Oriƫntatie Vluchtelingen (TOV), een korte les over Nederlandse waarden. De pilot van dit TOV-traject wordt namens DWI uitgevoerd door Implacement Projecten. Hierna sprak de Minister de hoop uit dat de deelnemers aan dit traject zo spoedig mogelijk een bijdrage gaan leveren aan onze samenleving, waarna er werd afgesloten met de ondertekening van de eerste Participatieverklaringen in Amsterdam.

springstof marketing