Men@work

Deelnemers van dit project zijn mannen tussen 25 en 45 jaar met verschillende achtergronden. Zij ontvangen een uitkering en willen graag werken. Na aanmelding worden ze uitgenodigd voor een intakegesprek. Als dat positief verloopt, worden ze vervolgens voorgesteld aan een werkgever. Het is echter ook mogelijk dat de deelnemers eerst een empowerment training, Nederlandse les of een kortdurende cursus moeten volgen.

Na het succesvol doorlopen van dit traject, zullen de deelnemers met werkgevers in contact worden gebracht. Met als doel een betaalde baan of leerwerkplek met een salaris.

Na plaatsing bij een werkgever zullen de deelnemers gedurende 6 maanden supervisie ontvangen van een toegewezen coach door Samenbinding. Ook zullen groepsbijeenkomsten plaatsvinden.  Tijdens deze bijeenkomsten wisselen deelnemers ervaringen uit en wordt aandacht besteed aan bepaalde thema’s.

Resultaat

Jaarlijks worden 35 mannen tussen 25 en 45 jaar die nu een uitkering ontvangen toegeleid naar betaald werk.

Uitvoerende partij

Samenbinding

Dit project is gesubsidieerd door Ymere

springstof marketing