Ondernemer van de maand

Patricia Zebeda is in 2009 gestart in Garage Notweg met haar onderneming Filenetwerken. Filenetwerken brengt mensen met elkaar in verbinding door samen te gaan reizen. Carpoolen ontziet het milieu en is kostenbesparend voor de individuele reiziger. Mensen kunnen Filenetwerken gebruiken om onderweg te sparren over onderwerpen waar ze zelf weinig vanaf weten of gewoon om te praten over gelijke interesses. Op deze manier vergroten mensen hun netwerk en besparen ze tegelijkertijd op hun reiskosten. Filenetwerken is er niet alleen voor individuele reizigers, ook organisaties kunnen hun medewerkers en bezoekers stimuleren om gebruik te gaan maken van Filenetwerken.

Door te netwerken kom je verder in je werk en privéleven. Dat is de drive van Patricia en daarom heeft ze in 2012 de Kandidatenmarkt opgericht. Samen met een team helpt ze voornamelijk jongeren uit Amsterdam Nieuw-West op weg bij het vinden van werk, stage of opleiding.  Inmiddels zijn er 90 jongeren geholpen bij het opbouwen van een zakelijk netwerk, waarvan 33% succesvol is uitgestroomd. Er wordt geïnvesteerd in relatienetwerken door netwerkstages te lopen bij bedrijven en ondernemers. Dit netwerk wordt uitgenodigd  tijdens het event ‘de kandidatenmark’  die de jongeren zelf organiseren. Het is een omgekeerde banenmarkt waarbij de jonge kandidaten zichzelf presenteren aan potentiële werkgevers.

Bijdragen aan het vliegwiel voor werkgelegenheid
Zowel filenetwerken als kandidatenmarkt dragen bij aan het vliegwiel voor werkgelegenheid. Patricia heeft in de afgelopen 3 jaar 21 stagiaires de kans geboden om zichzelf verder te ontwikkelen in haar organisaties. Veel van deze stagiaires zijn elders afgewezen,  zijn nooit uitgenodigd voor een gesprek of moeten nog een korte stage lopen van ongeveer 1 tot 3 maanden. Daarnaast heeft zij 9 leer- en werkervaring trajecten aangeboden, aan volwassen die moeilijk bemiddelbaar zijn. Bij hen ontbreekt het vaak aan zelfvertrouwen, zij hebben moeite met combineren van werk en gezin of zij moeten nog een dagritme opbouwen. Deze mensen helpt zij bij het zetten van de eerste stap richting de arbeidsmarkt.

Daarnaast is ze van huis uit begeleidingsdeskundige en is zij als trainer en coach expert in het omgaan met groepsdynamische processen. Stagiaires en professionals zijn bij Patricia in goede handen. Kandidatenmarkt is vooral gericht op het vliegwiel voor werkgelegenheid door jongeren vanuit Amsterdam Nieuw-West te helpen aan een baan, stage of opleiding. Inmiddels worden ook uit andere regio’s jongeren aangemeld.

Toekomst
‘Er gaat veel tijd in de ondernemingen zitten’ aldus Patricia. Maar als netwerkexpert heeft zij een groot en relevant netwerk om haar heen. Werken hoeft niet zwaar te zijn. Zo komt marketingbureau Wonderwings  Filenetwerken versterken. Zij nemen een groot gedeelte van Patricia haar werkzaamheden over. Zo kan Patricia zich meer gaan richten op haar andere onderneming Kandidatenmarkt. Daarnaast had Kandidatenmarkt al samenwerkingspartners als bureau leerplicht, jeugdzorg, DWI en ROC nu is Kandidatenmarkt ook gaan samenwerken met Kikid, een andere onderneming van Garage Notweg.

Op de agenda staan nog twee evenementen, namelijk:

  • Filenetwerken Live, vindplaats in november
  • de Kandidatenmarkt, datum nog niet bekent

Levensspreuk
Ik zie overal kansen en mogelijkheden en benut ze vanuit planning and choices.

springstof marketing