Samenbinding is een plek in garage Notweg waar iedereen in de wijk welkom is voor advies over carrièreplanning, werkgelegenheid en alles wat daarmee te maken heeft. Samenbinding biedt perspectief en verbindingen richting opleiding en werk. Het bedrijf heeft de visie dat er veel talent is, maar dat het voor soms lastig is om de weg te vinden naar opleiding en werk, en daarin biedt Samenbinding ondersteuning.

Bedrijfsprofiel

Het bieden van perspectief is van groot belang bij de activiteiten van Samenbinding, zij biedt op dat gebied dan ook diverse producten en diensten. Zo hebben 75 vrouwen in 2011 een empowermenttraining ‘Op weg naar Werk’ gevolgd. Een deel van deze vrouwen volgt nu via Samenbinding een vervolgopleiding MBO Helpende Zorg en Welzijn waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt nog sterker verbeteren. Eind 2011 ontvingen zij een diploma.

Verder verzorgen zes vrijwilligers conversatielessen Nederlands, met veel aandacht voor woorden op het vlak van werk en opleiding. Daarnaast biedt Samenbinding individuele begeleiding aan bewoners uit Nieuw West op het gebied van werk en opleiding. Ook verzorgt Samenbinding regelmatig werkbezoeken aan bijvoorbeeld zorginstellingen en bedrijven om een beter beeld te geven van het werken in verschillende branches.

De doelgroep bestaat uit bewoners van Stadsdeel Nieuw West. Vooral veel vrouwen tussen de 25 en de 45 jaar en via hen komen ook hun mannen binnen. Daarnaast richt Samenbinding zich op bedrijven die iets willen met deze doelgroep en nodigt hen uit om kennis te maken. Samenbinding is interessant voor de buitenwereld omdat er verbindingen worden gelegd tussen mensen met kwaliteit en talent uit Nieuw West en werkgevers. Samenbinding inspireert en leidt tot concrete resultaten.

Bijdrage vliegwiel

Samenbinding draagt bij aan ‘Vliegwiel voor Werkgelegenheid’ door het aanbieden van leerwerkplekken, stageplekken, vrijwilligerswerk en het vergroten van startkwalificaties door middel van opleiding en training. Een van de deelnemers van een leerwerkplek heeft inmiddels een baan gekregen als gastvrouw binnen Samenbinding. Ook heeft Samenbinding de ambitie om meer te gaan samenwerken met andere partners van Garage Notweg en zo banen te creëren. Verder startte er eind 2011 een leerwerktraject in samenwerking met Tempo Team, waarbij 35 mannen uit de buurt aan een opleiding en een baan worden geholpen.

De ambities voor 2012 zijn het aanbieden van twee stageplekken en het creëren van werkervaringsplekken voor twee vrijwilligers.  Ook gaat Samenbinding samen met een aantal zorginstellingen een wijkzorgschool oprichten waar jaarlijks honderd vrouwen worden opgeleid tot een baan in de zorg. Op deze manier wil Samenbinding een bijdrage leveren, omdat ze gelooft dat het talent aanwezig is en dat dit talent een toekomst moet krijgen. Samenbinding: waar talent een toekomst vindt.

Contact ondernemer

Fatimzahra Baba
Mobiel nummer: 06-133 701 82
Website: www.samenbinding.nl
Email: info@samenbinding.nl

springstof marketing