Visie

Werk en actieve participatie in de maatschappij vergroten het toekomstperspectief en de zelfredzaamheid van burgers. In de huidge samenleving, met een terugtrekkende overheid, toenemende werkloosheid en verregaande individualisering, neemt het belang van zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie toe. Om mensen richting werk en actieve maatschappelijke participatie te bewegen is het nodig hen te activeren en te motiveren, om hen de eigen talenten en competenties te laten ontdekken en hen in hun kracht te zetten. De kans op succes neemt toe indien men de samenwerking zoekt, opdat men van elkaars kennis, kunde en contacten kan gebruikmaken, en zich verbonden voelt.

Missie

Garage Notweg wil hierin een voortrekkersrol spelen. Het is haar streven om voor mensen kansen te creƫren om vanuit hun eigen kracht een actieve bijdrage te leveren aan de maat-schappij. Op die manier wil Garage Notweg een portaal naar de arbeidsmarkt zijn dat mensen, bedrijven en organisaties met elkaar verbindt en waar mensen kunnen leren, werken en ondernemen.

 

springstof marketing