Taal en Oriëntatie voor Professionals (TOP)

Voor professionals die meer willen weten over TOV, het taal- en oriëntatieprogramma voor vluchtelingen dat een fundament moet geven om volwaardig te kunnen deelnemen in de Nederlandse samenleving, is er op donderdag 18 juni 2015 de TOP-middag.

Vanaf 13.30uur zijn belangstellenden van harte welkom in de Garage Notweg om de TOP-middag bij te wonen, om 14.00uur begint het programma dat tot 18.00uur zal duren, inclusief afsluitende borrel. Graag even voor 15 juni as via e-mail aanmelden svp, info@implacement.nl

 

Vluchtelingen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, door een taalachterstand, persoonlijke uitdagingen, geen kennis van de gemeente en geen netwerk waarbinnen zij zich kunnen profileren.

Het is nodig om ondersteuning te verlenen aan deze groep mensen, zowel op het gebied van taal als oriëntatie op Nederland en op uw gemeente, zo voorkomen we dat zij in een isolement raken en dragen we bij aan een grotere kans op succes tijdens de inburgeringscursus en daadwerkelijke deelname aan onze samenleving.

Dit doet Implacement Projecten in het programma TOV.

 

Ook uw gemeente krijgt steeds meer te maken met het huisvesten van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen.

Vervolgens dienen deze vluchtelingen een uitkering te ontvangen van de gemeente en een lening aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om hun inburgeringscursus mee te bekostigen.

Vanzelfsprekend is het van belang voor uw gemeente dat deze nieuwkomers in uw gemeente zo spoedig mogelijk daadwerkelijk zelfstandig deelnemen in de gemeenschappelijke samenleving.

Het zelfstandig deelnemen in de samenleving betekent een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw gemeente.

Aarzel dus niet en kom donderdag 18 juni 2015 naar de Notweg 38 in Amsterdam.

 

springstof marketing