TOP-dag succes in Garage Notweg

De Taal- en Oriëntatiedag voor Professionals (TOP) die direct of indirect betrokken zijn bij (nieuwe) vluchtelingen met een verblijfsvergunning is 18 juni jl succesvol verlopen. Verschillende gemeenten en andere organisaties mochten in de keuken kijken van Implacement Projecten. Het Taal- en Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen (TOV) werd op de TOP-dag in het kort vertaald aan de aanwezige professionals. Zo werd het een leuke en tevens leerzame dag voor iedereen die mee kon doen, afgesloten met een drankje en hapjes uit oa Iran, Syrië, Tibet en Somalië. Implacement Business Manager Johnny van Bochove benadrukte het belang voor het leggen van een stevig fundament om straks daadwerkelijk mee te kunnen doen in de lokale samenleving. Hij gaf tevens aan dat de investering in het TOV-programma een kostenbesparing voor gemeenten zal zijn omdat dit minder langdurige uitkeringen, een nuttige tijdsbesteding, aanwinst voor de directe omgeving, een grotere bestedingsruimte en een betere gezondheid voor vluchtelingen zal betekenen. Het was dan ook goed om te zien dat de aanwezigen enthousiast meededen in het interactieve gedeelte, waar men oa. de basiskennis kreeg van een vreemde taal in theorie leren en deze uit te voeren in de praktijk, en onze cultuur met normen en (kern)waarden leerde kennen van trajectbegeleiders en docenten. Met deze basis zet Implacement Projecten een belangrijke stap naar maatschappelijke deelname voor verblijfsvergunninghouders, goed dus dat er ook andere organisaties aanwezig waren die in een volgende stap (bijvoorbeeld richting arbeid) van betekenis kunnen zijn voor deze ‘doelgroep’. In een samenwerking tussen Gemeenten en verschillende (keten)partners speelt Implacement Projecten een professionele rol als het gaat om voorbereiden op en  toe leiden naar arbeid.   Bij de foto: In verschillende talen werden de deelnemers aan de TOP welkom geheten.

springstof marketing