Vitamine werk

Geïnspireerd door de kwaliteiten, de kracht en het potentieel van veel vrouwen met een niet-westerse afkomst, in Stadsdeel Nieuw West, is dit project opgezet. Met als doel om vrouwen tussen de 25 en 40 jaar in staat te stellen een vervolgstap te maken richting arbeidsmarkt of opleiding.

Training voor vrouwen: ‘via Empowerment op weg naar werk’
Om deze vervolgstap te kunnen maken doorlopen deze vrouwen gedurende drie maanden een persoonlijk begeleidingstraject. Ze krijgen niet alleen de gelegenheid om kennis op te doen en vaardigheden te leren, ze krijgen ook de mogelijkheid om eventuele belemmeringen aan te pakken voor het welslagen van het traject. De vrouwen kijken samen met hun persoonlijke trajectbegeleider naar hoe instanties kunnen worden ingeschakeld en naar welke activiteiten Samenbinding zelf kan ondernemen.

Dit project draagt bij aan het versterken van de sociaal-economische positie van veel vrouwen in Amsterdam Nieuw West.

Resultaat

In 2011 hebben vijfenzeventig mensen deelgenomen aan het begeleidingstraject. Van deze groep zijn 20 vrouwen geholpen aan een baan of een opleidingsplek. In 2012 hebben drie groepen vrouwen het begeleidingstraject doorlopen en ongeveer vijfenzeventig vrouwen hebben aan het einde van dit jaar het traject afgerond. Streven is om in 2012 dertig van deze vrouwen te helpen aan een baan of opleidingsplek.

Uitvoerende partij

Samenbinding

Dit project is gesubsidieerd door Ymere

 

springstof marketing